Puutarhakatu 2, Kuopio
Myynti: 017 262 7009
Huolto: 017 263 1577
Suljettu tänään

Ehdot

Näitä yleisiä ehtoja noudatetaan Kuopion Huolto- ja Viestintäpalvelu Oy:n myymälän ja huollon tuotteiden ja palveluiden toimituksiin, toteuttamiseen ja myyntiin, ellei kirjallisesti ole toisin sovittu. Asiakas hyväksyy nämä ehdot ostaessaan palveluita tai tuotteita meiltä.

1. SOPIMUKSEN SYNTYMINEN

Sopimus syntyy osapuolten välille, kun asiakas kirjaa yksittäisen tapahtuman Kuopion Huolto- ja Viestintäpalvelu Oy:n järjestelmään ja lähettää tai pelkästään lähettää laitteen Kuopion Huolto- ja Viestintäpalvelu Oy:lle tai tilaa tuotteen tai palvelun Kuopion Huolto- ja Viestintäpalvelu Oy:lta. Yleiset ehdot tulkitaan automaattisesti luetuksi, kun sopimus on syntynyt. Kuopion Huolto- ja Viestintäpalvelu Oy varaa oikeuden olla hyväksymättä Asiakkaan tilausta.

2. TOIMITUSEHDOT

Myytyjen tuotteiden omistusoikeus siirtyy Asiakkaalle, kun kauppahinta ja muut toimitukseen liittyvät maksut ovat kokonaisuudessaan suoritettu Kuopion Huolto- ja Viestintäpalvelu Oy:lle. Kuopion Huolto- ja Viestintäpalvelu Oy varaa oikeiden olla toimittamatta tuotteita tai palveluita, mikäli Asiakkaan maksukyky arvioidaan riittämättömäksi tai mikäli tilattua tuotetta ei ole saatavillä tai mikäli siihen on muu perusteltu syy. Jos huollon aikana tapahtuu virhe joka johtuu asiakkaan laitteessa olevasta viasta jota ei ole huollossa aiemmin mainittu, Kuopion Huolto- ja Viestintäpalvelu Oy:lla on oikeus laskuttaa huollon toteuttamiseen tarvittavat lisäkulut Asiakkaalta. Asiakas hyväksyy että maksettaessa postiennakolla häneltä laskutetaan kahdeksan (8) euron lisä ilman erillistä ilmoitusta. Puhelin huoltoihin sisältyy postimaksu huollon hintaan, muihin huoltoihin laskutamme postikuluja Postin hinnaston mukaisesti ellei toisin ole sovittu. Kuopion Huolto- ja Viestintäpalvelu Oy:lla on oikeus palauttaa laite asiakkaalle sitä korjaamatta asiasta erikseen ilmoittamatta.
2.1 Mikäli huoltoon tai tarkastukseen toimitettu laite palautetaan asiakkaan pyynnöstä tai ulkoisesta tekijästä johtuen, asiakkaalta laskutetaan mahdolliset postikulut Itellan hinnaston mukaisesti, ellei toisin ole sopimusta solmittaessa sovittu.
2.2 Useimmiten Kuopion Huolto- ja Viestintäpalvelu Oy käyttää laitteen palautuspostitukseen 1.lk kirjepostia. 1lk:n palautuskirjeessä ei ole seurantakoodia joten Kuopion Huolto- ja Viestintäpalvelu Oy ei vastaa mahdollisista lähetyksen aikana tapahtuvista vaurioista tai katoamisista. Jos asiakas haluaa vakuuttaa lähetyksen Kuopion Huolto- ja Viestintäpalvelu Oy:lle lähettäessä, on asiakkaan itse suoritettava postissa vakuutuslähetyksen maksut. Jos asiakas haluaa vakuuttaa laitteen silloin kun Kuopion Huolto- ja Viestintäpalvelu Oy lähettää laitetta takaisin asiakkaalle, asiakas vastaa myös tällöin lähetyksen kuluista. Jos puhelimen palautus halutaan vakuutettuna lähetyksenä veloitamme toimituskuluina tällöin 15€. Tällöin toimitusmaksu maksetaan ennen lähettämistä, Kuopion Huolto- ja Viestintäpalvelu Oy lähettää asiakkaalle maksuohjeet.
2.3 Mikäli asiakas ei nouda saapunutta lähetystä postitoimipaikasta ja Posti palauttaa laitteen Kuopion Huolto- ja Viestintäpalvelu Oy:n kustannuksella. Asiakkaan on oltava yhteydessä Kuopion Huolto- ja Viestintäpalvelu Oy:n asiakaspalveluun (kuet.fi/yhteystiedot) ja sopia uusi toimitustapa. Asiakkaalla on yksi (1) kuukausi aikaa ottaa yhteyttä, muuten tuotteen omistusoikeus siirtyy Kuopion Huolto- ja Viestintäpalvelu Oy:lle. Uusintalähetyksistä Kuopion Huolto- ja Viestintäpalvelu Oy on oikeutettu perimään kuljetus- tai postiennakkokustannukset toistamiseen voimassa olevan hinnaston mukaisesti. Myymälään toimitettu tuote säilytetään valmistumisesta kolme (3) kuukautta, jonka jälkeen tuotteen omistusoikeus siirtyy Kuopion Huolto- ja Viestintäpalvelu Oy:lle.

3. MAKSUEHDOT

Asiakasta voidaan laskuttaa tällähetkellä seuraavilla tavoilla: tilisiirto (lasku), postiennakko, käteinen ja maksukortit. Maksaessasi huoltoa tilisiirrolla tulee lasku maksaa heti sen saatuasi, laite lähetetään tai luovutetaan takaisin vasta kun maksutapahtuma näkyy tilillämme. Myymäläostoissa normaali 14pv netto. Mikäli maksua ei suoriteta velvoitetussa ajassa (normaalisti 14. päivässä) Kuopion Huolto- ja Viestintäpalvelu Oy:lla ei ole velvollisuutta luovuttaa laitetta tai tuotteita asiakkaalle, ennenkuin maksutapahtuma on suoritettu. Mikäli maksua ei ole suoritettu edelleen useista muistutuksista huolimatta kahden (2) kuukauden kuluessa ensimmäisen laskun lähettämisestä, siirtyy kyseinen laite Kuopion Huolto- ja Viestintäpalvelu Oy:n omaisuudeksi ja se voidaan myydä kulujen kattamiseksi. Laskua koskevat reklamaatiot täytyy tehdä seitsemän (7) päivän kuluessa laskun päivämäärästä.

4. MAKSUT

4.1 Asiakas voi maksaa yleisimmillä pankki- ja luottokorteilla liikkeessämme.
4.2 Mikäli asiakas maksaa tilisiirrolla, tulee lasku maksaa heti ja käyttää merkittyä viitenumeroa.
4.3 Mikäli laskua ei makseta eräpäivään mennessä, Kuopion Huolto- ja Viestintäpalvelu Oy on oikeutettu perimään asiakkaalta korkolain mukaista viivästyskorkoa.
4.4 Maksuviivästystapauksissa Kuopion Huolto- ja Viestintäpalevlu Oy on oikeutettu perimään asiakkaalta huomautusmaksun sekä perintäkulut.
4.5 Mikäli asiakas maksaa postiennakolla, tulee postiennakko-kuluja kahdeksan (8) euroa laskun loppusumman päälle. Asiakas maksaa laskun Posti:lle hakiessaan pakettian Posti:n toimipisteestä. Posti tilittää maksun Kuopion Huolto- ja Viestintäpalvelu Oy:lle.

5. TAKUU TYÖT

Takuuhuolto on asiakkaalle maksuton valmistajan huolto-ohjeiden mukaisesti. Huolto-ohjeissa toimimme laitevalmistajan ohjeiden mukaisesti. Valmistajan takuuehdot löytyvät näiden omilta verkkosivuilta tai käyttöoppaasta. Laitteita ja tarvikkeita sitoo valmistajien myöntämät takuuehdot, jotka koskevat esimerkiksi tuotteen materiaali- ja valmistusvirheitä. Valtuutettuna huoltoliikkeenä käytämme vain alkuperäisiä varaosia, jotka takaavat tuotteellenne laadukkaan toiminnan myös huollon jälkeen. Takuutodistus tai ostokuitti on ainoa asiakkaalla oleva dokumentti, millä voidaan todistaa laitteen takuunalaisuus. Tästä syystä takuutodistus tai ostokuitti pitää toimittaa aina laitteen mukana huoltoon. Takuuhuolto voidaan evätä laitevalmistajan huolto-ohjeiden mukaisesti. Ulkoisesta tekijästä aiheutuneet viat, esimerkiksi kosteusvauriot tai mekaanisesta rasituksesta johtuvat viat eivät kuulu valmistajien takuun piiriin. Kaikista takuun ulkopuolisista laitteista Kuopion Huolto- ja Viestintäpalvelu Oy tekee ilmaisen korjausarvion ja on yhteydessä asiakkaaseen jatkotoimenpiteistä. Jos laitetta ei korjata veloitetaan hinnaston mukainen maksu tehdystä työstä ja palautetaan laite asiakkaalle tai asiakkaan halutessa kierrätetään laite (kohta 10.1 laitteen kierrätys).
5.1 HUOLTOTÖIDEN TAKUU Kuopion Huolto- ja Viestintäpalvelu Oy myöntää veloitustyöhön ja siinä käytetyille varaosille vähintään yhden (1) kuukauden mittaisen työtakuun. Kastuneen laitteen korjaamiseen (ultaäänipesu) Kuopion Huolto- ja Viestintäpalvelu Oy ei myönnä takuuta. Jos tuote tulee uuden vian takia huoltoon, on kyseessä uusi huoltotapahtuma. Tämä takuu ei rajoita kuluttajasuojalain tai näiden ehtojen mukaista virhevastuuta. Takuutöissä noudatetaan valmistajan ohjeistuksia. Pääsääntöisesti takuu jatkuu alkuperäisen ostotositteen mukaisesti.

6. VIRHEESTÄ ILMOITTAMINEN

Asiakkaan on ilmoitettava kirjallisesti tuotteessa tai palveluissa havaitut virheet seitsemän (7) päivän kuluessa toimituspäivästä. Muussa tapauksessa toimitus katsotaan hyväksytyksi.
6.1 Kuopion Huolto- ja Viestintäpalvelu Oy antaa huoltotöilleen 1kk takuun, joka koskee tehtyä huoltotoimenpidettä. Jos laite tulee uudelleen huoltoon eri vian johdosta, on kyseessä uusi huoltotapahtuma, mikä ei kuulu huoltotakuuseen.

7. YLIVOIMAINEN ESTE

Ylivoimainen este vapauttaa sopijapuolen sopimusvelvoitteiden täyttämisestä ja kumpikaan sopijapuoli ei vastaa ylivoimaisesta esteestä johtuvista viivästyksistä ja vahingoista. Ylivoimaisia esteitä ovat seikat, jotka johtuvat sopijapuolen kohtuullisten vaikutusmahdollisuuksiensa ulkopuolella olevasta esteestä, esimerkiksi postin kulku. Lakko, sulku, boikotti ja muu työtaistelutoimenpide katsotaan ylivoimaiseksi esteeksi myös silloin, kun sopijapuoli on itse sen kohteena tai siihen osallisena.

8. VIIVÄSTYS

Ilmoitetut toimitusajat ovat tavoitteellisia ja ne annetaan sitoumuksetta, eikä Kuopion Huolto- ja Viestintäpalvelu Oy vastaa toimituksen viivästymistä.

9. VAHINGONKORVAUS

Mikäli tuotteessa tai palvelussa ilmenee virhe, jota ei pystytty korjamaan kohtuullisessa ajassa (yleensä 14 päivässä), tai kyseessä on viivästys, on kuluttaja-asiakkaalla oikeus vaatia korvausta virheen tai viivästyksen aiheuttamasta välittömästä vahingosta kuluttajasuojalain 5 tai 8 luvussa olevien vahingonkorvaussäädösten mukaisesti. Kuopion Huolto- ja Viestintäpalvelu Oy korvausvelvollisuus rajoittuu sopimuksen taloudelliseen arvoon. Kuluttaja-asiakkaan osalta Kuopion Huolto- ja Viestintäpalvelu Oy on velvollinen korvaamaan välilliset vahingot vain, mikäli virhe tai viivästys johtuu Kuopion Huolto- ja Viestintäpalvelu Oy:n huolimattomuudesta. Yritysasiakkaan osalta Kuopion Huolto- ja Viestintäpalvelu Oy ei missään tilanteissa vastaa välillisistä vahingoista. Välillisillä vahingoilla tarkoitetaan ainakin vahinkoa, joka syntyy tuotannon tai liikevaihdon vähentymisestä tai keskeytymisestä sekä voittoa, joka on jäänyt saamatta sen vuoksi, että sopimus sivullisen kanssa rauennut tai jäänyt täyttämättä. Kuopion Huolto- ja Viestintäpalvelu Oy ei lähtökohtaisesti ole vastuussa laitteen vaurioista tai katoamisesta kuljetuksen aikana.

10. MUUT EHDOT

Kuopion Huolto- ja Viestintäpalvelu Oy pidättää oikeuden tehdä tähän sopimukseen muutoksia varoituksetta päivittämällä uuden version sopimuksesta verkkosivuilleen. Näet sopimuksen päivityspäivämäärän alla. Tällä sopimuksella ei rajoiteta asiakkaalle pakottavasta kuluttajansuojalainsäädännöstä tai muusta pakottavasta lainsäädännöstä seuraavia oikeuksia.

10.1 LAITTEEN KIERRÄTYS Jos asiakas ei tahdo laitettaan huollettavan, on mahdollisuus jättää se Kuopion Huolto- ja Viestintäpalvelu Oy:n kierrätettäväksi. Tällöin asiakas hyväksyy, että laitteen omistusoikeus siirtyy kokonaisuudessaan Kuopion Huolto- ja Viestintäpalvelu Oy:lle. Kierrätyspalvelussa laitteista tyhjennetään kaikki tiedot täydellisesti. Laitteissa olevat käyttöjärjestelmät päivitetään, jos teknisesti mahdollista, palauttamalla laitteen tehdasasetukset, jolloin muisteissa olleet käyttäjäkohtaiset tiedot ja lokitiedostot ylikirjoitetaan. Kuopion Huolto- ja Viestintäpalvelu Oy jatko käsittelee tyhjennetyn laitteen vastuullisesti noudattaen laitevalmistajien ja ympäristölainsäädännön asettamia vaatimuksia.
10.2 LAITTEEN TIETOSISÄLTÖ Kuopion Huolto- ja viestintäpalvelu Oy ei ole vastuussa asiakkaan laitteen sisältämistä tiedoista, niiden katoamisesta tai tuhoutumisesta. Asiakkaan tulee varmuuskopioida laitteensa ennen huoltoon tuomista. Kuopion Huolto- ja viestintäpalvelu Oy tarjoaa maksullista tietojen kopiointi ja palautus palvelua, mutta tällöinkin vastuu tiedoista säilyy asiakkaalla, koska teknisistä syistä johtuen ei välttämättä ole mahdollista saada Asiakkaan laitteen tietoja talteen. Asiakas antaa oikeuden Kuopion Huolto- ja viestintäpalvelu Oyn kopioida, tallentaa ja säilyttää laitteen varmuuskopiota omissa tai kolmannen osapuolen järjestelmissään palvelun toteuttamisen kannalta tarpeellisen pituisen ajan.

11. ERIMIELISYYDET

Sopimuksesta aiheutuvat erimielisyydet pyritään ratkaisemaan osapuolten välisillä neuvotteluilla. Mikäli osapuolet eivät pääse asiassa sovintoon, riita ratkaistaan Itä-Suomen käräjäoikeudessa.

12. ALENNUSKOODI

Alennuskoodi oikeuttaa siinä ilmoitetun summan tai prosenttiosuuden vähentämiseen tuotteen tai huollon hinnasta, verkkokaupassa käytettynä alennus lasketaan automaattisesti ostoskorin halvimpaan tuotteeseen, tai huollon halvimpaan osaan. Alennuskoodi ei vaikuta käsittely- ja toimituskuluihin, eikä niitä voi sillä maksaa. Alennuskoodeja voi käyttää vain yhden per tilaus. Asiakkaan täytyy pystyä pyydettäessä todistamaan paperisen alennuskoodin tai jonkun muun alennuskoodista kertovan viestin olemassaolo hänen omaisuutenaan. Alennuskoodi käytetään syöttämällä siinä annettu koodi verkkokaupan ostoskoriin, tai ilmoittamalla alennuskoodi tilauksen yhteydessä ja lähettämällä alennuskortti tai kopio viestistä laitteen mukana. Alennuskoodia ei voida yhdistää muihin kampanjoihin tai alennuksiin, poislukien ostettu lahjakortti.

13. LAHJAKORTTI

Lahjakortteja voi ostaa liikkeestämme. Summan saa ostaja päättää itse yhden (1) euron tarkkuudella. Kuopion Huolto- ja Viestintäpalvelu Oy sitoutuu toimittamaan lahjakortin sen ostajalle, tai hänen esittämälleen lahjakortin saajalle, viestin kanssa tai ilman. Lahjakorteissa on yksilöllinen koodi, jota ei tarvitse käyttää kerralla. Verkkokaupasta ostettaessa lahjakortin summasta vähennetään ostosten summa, ja ylimenevä osuus jää lahjakortille talteen. Lahjakortilla voi maksaa myös käsittely- ja toimituskulut, ellei lahjakortti ole ns. alennuskoodi -mallinen, katso kohta 12. Lahjakortin hävitessä, voit saada uuden koodin ottamalla yhteyttä asiakaspalveluun. Tätävarten tarvitsemme lahjakortin saajan ja ostajan täydelliset nimi ja osoitetiedot löytääksemme varmasti oikean lahjakortin järjestelmästämme.

Yleiset ehdot © Kuopion Huolto- ja Viestintäpalvelu Oy.
Ehdot ovat voimassa 01.01.2022 alkaen toistaiseksi ja korvaa kaikki aikaisemmat yleiset ehtomme.